Kỹ sư đi Nhật Bản – 8 đơn hàng – bao đỗ – không cần tiếng

Tổng hợp 8 đơn hàng Kỹ sư các ngành: XÂY DỰNG, Cơ khí, Điện, Điện tử và Nông nghiệp làm việc tại Nhật Bản.

Điểm đặc biệt là các đơn hàng: Không yêu cầu tiếng, Bao đỗ

 

 

 

8 Comments

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 7

    Bạn ơi cho mình hỏi.khi thi tuyển đỗ đơn hàng rồi.đang trong quá trình học tiếng.nhưng học tiếng yếu quá có ảnh hưởng gì đến việc xuất cảnh k

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>